Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepsze miody z Twojej zagrody”

  Zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepsze miody z Twojej zagrody

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze miody.Celem Konkursu jest propagowanie tradycyjnych miodów, charakterystycznych dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produktu.

  Konkurs skierowany jest do Pszczelarzy jak i osób amatorsko hodujących pszczoły, których główna siedziba i miejsce wytwarzania produktu znajdują się na terenie powiatów radomskiego lub przysuskiego.

  Zostaną wybrane najlepsze miody w trzech kategoriach:

  • Miód pszczeli odmianowy,
  • Miód pszczeli wielokwiatowy,
  • Miód pszczeli spadziowy,

  W każdej z kategorii można zgłosić jeden produkt. Zgłoszeń należy dokonywać na Formularzu zgłoszeń do konkursu w terminie do 23 sierpnia 2021. Formularze można kierować na adres:

  Razem dla Radomki
  Janiszew, ul. Zielona 127
  26-652 Zakrzew

  lub

  mailowo: zarzad@razemdlaradomki.pl

   Formularz zgłoszeń do konkursu – Pobierz

  Regulamin konkursu– Pobierz

  Konkurs ma dwuetapowy przebieg. W pierwszym etapie następuje nadsyłanie zgłoszeń. W drugim etapie następuje ocena przez Komisję konkursową opisanych i dostarczonych przez producentów/hodowców próbek miodów. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez Organizatora, o czym laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową.

  Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe  w postaci węzy pszczelej lub pokarmów pszczelich o łącznej wartości 3 600,00 zł.

  Zapraszamy!

  Skip to content