Przejdź do treści

PAPRYKA PRZYTYCKA JAKO PRODUKT PRETENDUJĄCY DO REJESTRACJI PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ – CERTYFIKATEM CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, wspólnie z Gminą Przytyk, Starostwami Powiatowymi z Białobrzeg, Radomia, Przysuchy oraz Związkiem Gmin „Radomka” rozpoczęła pracę nad realizacją kolejnego etapu rozwoju produktu tradycyjnego jakim jest „Papryka Przytycka”.

Przypominamy – w dniu 28 lipca 2011 roku Papryka Przytycka uzyskała pozytywną opinię i została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność Papryki Przytyckiej na w/w liście potwierdza jej wyjątkową jakość, wyśmienity smak, wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi metodami produkcji. Jest produktem o Gwarantowanej Tradycyjnej Specyfice, a także jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów rolniczych z terenu subregionu radomskiego.

Zamiarem podjętych przez nas działań jest budowanie silnej marki wspomnianego produktu, nie tylko w skali województwa mazowieckiego, ale również w perspektywie ogólnoeuropejskiej. Dlatego naszym zamiarem jest realizacja przedsięwzięcia pt. „Paprykowy Szlak”, którego nadrzędnym celem jest dążenie do uzyskania europejskiego certyfikatu dla „Papryki Przytyckiej”.

Główną ideą przedsięwzięcia pn. „Paprykowy Szlak” będzie wspólna promocja oraz wymiana doświadczeń w zakresie produkcji i przetwórstwa papryki poprzez współpracę jednostek samorządu terytorialnego, organizacji z otoczenia nauki , przedsiębiorstw, rolników, oraz Lokalnych Grup Działania, które tworzą tzw. „paprykowe zagłębie”, czyli gminy: Przytyk, Przysucha, Jedlińsk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew (należących do LGD „Razem dla Radomki”), Radzanów, Wyśmierzyce, Stara Błotnica (LGD „Zapilicze”) oraz Potworów, Klwów, Rusinów, Odrzywół (LGD „Wszyscy Razem”). Projekt zakłada także stworzenie portalu, na którym dostępna będzie wiedza o uprawie papryki i jej odmianach, informacja o przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem papryki, publikacje związane tematycznie ciekawostki a także inne elementy związane z tym warzywem. Na stronie internetowej znajdą się także informacje dotyczące paprykowych wydarzeń lokalnych (Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku; Dzień Papryki w Potworowie; Święto Papryki w Klwowie). W ramach projektu w każdej z gmin odbędą się spotkania kierowane do osób zainteresowanych (w tym także uprawiających paprykę), które pozwolą na wspólne opracowanie właściwego kierunku działania, przyczyniającego się do rozwoju gospodarczego terenu.

Efektem podjętej współpracy będzie nie tylko popularyzacja upraw papryki czy organizacja spotkań o charakterze szkoleń dla mieszkańców „paprykowego zagłębia” ale przede wszystkim dążenia do utworzenia grupy producentów tego warzywa. O szczegółach podejmowanych inicjatyw można dowiedzieć się na stronie projektu: www.razemdlaradomki.pl/mazowieckie_partnerstwo-pl oraz na stronie www.razemdlaradomki.pl/paprykaprzytycka

Za cel nadrzędny stawiamy sobie – uzyskanie certyfikatu Chronionego Oznaczenia Geograficznego przez „Paprykę Przytycką” do końca roku 2015 !

Skip to content