Przejdź do treści

OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI

Na papryce występuje wiele gatunków szkodników wyrządzających szkody o znaczeniu gospodarczym.

W obiektach ogrzewanych (szklarnie i tunele foliowe) powszechnie występują:

  • mszyce (brzoskwiniowa Myzus persicae, ziemniaczana smugowa Macrosiphum euphorbiae),
  • wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci),
  • wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis),
  • przędziorek chmielowiec(Tetranychus urticae)
  • przędziorek szklarniowiec (T. cinnabaribnus),
  • miniarka psiankowianka (Liriomyza bryoniae).

Szkodniki te uszkadzają głównie liście. Przy masowym wystąpieniu opanowują także kwiaty, łodygi i owoce. W strefie korzeniowej występują ziemiórki (Sciaridae) i skoczogonki (Colembolla).

W Polsce, około 90% powierzchni upraw papryki przypada na produkcję polową i w nieogrzewanych tunelach foliowych. Są one lokalizowane na gruntach ornych, przeważnie w pobliżu zabudowań. Konsekwencją tego sposobu produkcji jest obecność znacznie większej liczby gatunków szkodników niż w szklarniach.

Oprócz wyżej wymienionych gatunków (za wyjątkiem wciornastka zachodniego, przędziorka szklarniowca i miniarki psiankowianki), w tunelach foliowych masowo mogą wystąpić, uszkadzające liście: miniarka niewybredka (Phytomyza atricornis), miniarka powszechnianka (Liriomyza strigata), gąsienice piętnówek (Mamestra spp.), błyszczki jarzynówki (Plusia gamma) lub paciepnicy ziemniaczanej (Hydroecia micacea) oraz szkodniki glebowe (rolnice, drutowce i pędraki), a także skoczogonki. W ostatnich latach istotne szkody wyrządzają zmieniki (Lygus spp.), a zwłaszcza zmienik lucernowiec (Lygus rugulipennis). Zmieniki nakłuwają zawiązki, w wyniku czego w okresie wybarwiania, na powierzchni owocu pozostają zielone otoczki.

Żródło: Ekologiczne metody uprawy Papryki w Gruncie i Pod Osłonami Materiały dla rolników Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. S. Kaniszewskiego

Skip to content