UWAGA UWAGA!!!

W związku z wymogami Komisji Europejskiej dotyczącymi największego, dopuszczalnego poziomu pozostałości Środków Ochrony Roślin (ŚOR) w produktach rolniczych, a także ciągłym redukowaniem substancji dopuszczonych do ochrony, należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie się do ww wymagań. Nie dostosowanie się może wywołać dające się przewidzieć skutkidla naszego rynku np. wycofanie produktów, czy utylizacja skażonych warzyw. W związku z tym punkty skupu zostały zobligowane do:

  • wymiany informacji o producentach, u których w produktach zostały wykryte niedozwolone środki i przekroczenia tzw. czarna lista gospodarstw z przekroczeniami.
  • przekazywaniu informacji o producentach, u których wykryto przekroczenia do wszystkich giełd rolnych funkcjonujących na terenie Polski.
  • przekazywaniu informacji do PIORiN
  • punkty skupu nie będą płaciły za skażony towar,
  • upublicznienia poprzez media społecznościowe danych gospodarstw, w których wykryto przekroczenia.

Również, wobec skupów przyjmujących taki towar będą podejmowane podobne kroki gdyż działają na szkodę regionu.

Zarząd Zrzeszenia PPRP