Przejdź do treści

Niezależne badania labolatoryjne grupy Eurocash

  Większość z Państwa, uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez Eurocash dotyczącym warzyw uprawianych pod osłonami, w tym papryki, gdzie wspólnie mogliśmy zapoznać się z wymogami jakości dotyczącymi tego bardzo ważnego warzywa, zapoznać się z nową specyfikacją oraz poprzez wspólne warsztaty również praktycznie ocenialiśmy paprykę pod względem jakościowym. Był to ważny etap wzajemnej kalibracji i zrozumienia oczekiwań i możliwości jakościowych.

  Obok kwestii jakości nie można zapominać o bezpieczeństwie papryki. Mając, również na uwadze problemy obserwowane w poprzednim sezonie przypominamy, że stosowanie środków produkcji musi być prowadzone zgodnie z wymogami prawa oraz producenta danego środka, a konkretny środek musi być dopuszczony do stosowania w paprykach. W tym przypadku, mamy na myśli preparat stosowany w celu przyspieszenia rozwoju i dojrzewania papryk – etefon, którzy niektórzy producenci stosują mimo, że nie jest dopuszczony w uprawach papryki. Kwestia ta jest również podnoszona w mediach.

  Eurocash jako dostawca żywności musi zapewnić produkty o wysokiej jakości nie budzących wątpliwości pod względem bezpieczeństwa dla finalnych konsumentów. Nie będzie tolerancji dla niedozwolonych praktyk.

  W całym sezonie paprykowym, z uwzględnieniem początku i końca sezonu będą na zlecenie Eurocash prowadzone niezależne badania laboratoryjne mające potwierdzić bezpieczeństwo kupowanych papryk, gdyż tylko takie Eurocash chce operować klientom i konsumentom. W przypadku wykrycia niedozwolonego środka w produkcie będzie on bezwzględnie wycofywany ze sprzedaży na koszt dostawcy.

  Aby ustrzec się przed wprowadzaniem do obrotu niezgodnych pod względem bezpieczeństwa papryk, przesyłamy przykładowe działania, które można podjąć:

  • Przedstawienie wymogów producentom i zebranie oświadczeń potwierdzających fakt nie stosowania etefonu.
  • Przeprowadzenie niezależnych badań laboratoryjnych, na początku, w trakcie i końcówce sezonu u producentów, których papryki są dostarczane do Eurocash.
  • Stosowanie dobrej identyfikowalności, tak aby po informacji z etykiety można określić producenta, a nie tylko dzień dostawy i dostawcę.

  Prosimy o poważne traktowanie powyższych uwag.

  gmina jedlińskGmina Jedlińsk gmina przysuchaGmina Przysucha gmina przytykGmina Przytyk gmina wieniawaGmina Wieniawa Gmina Wolanów  gmina zakrzewGmina Zakrzew mazowiecka izba rolniczaMazowiecka Izba Rolnicza  Mazowiecki Oddział Doradztwa RolniczegoMazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego  Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa RolnegoCentrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego  Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej PolskiejZrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej

  Skip to content