Przejdź do treści

Aktywne NGO – ruszył konkurs na najaktywniejsze organizacje, inicjatywy, lokalnych liderów i animatorów kultury.

  Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór:

  -najaktywniejszych organizacji pozarządowych w 2022 i 2023 roku,

  – najciekawszej inicjatywy organizacji pozarządowje i wolontariatu w 2022 i 2023 roku,

  – lokalnego lidera społeczności lokalnych – NGO,

  -najciekawszych działań wolontariackich w 2022 i 2023 roku,

  – animatora kultury.

  Konkurs realizowany w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″

  Konkurs skierowany jest do osób i podmiotów (organizacji pozarządowych) działających na terenie powiatu radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego. Ma na celu promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących społeczeństwa lokalnego, postawy wolontariackie, które przejawiają się przez działania organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych i lokalnych liderów. Założeniem organizacji konkursu jest pokazanie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, projekty i działania w swoich miejscach zamieszkania, w swoim środowisku.

  Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe o wartości ponad 14 000,00 zł. Dla każdej kategorii zaplanowano przyznanie jedenej nagrody głównej o wartości 1000,00 zł oraz trzech nagród dodatkowych w każdej kategorii o wartości 600,00 zł każda. Łącznie przyznane będzie 5 nagród głównych – każda o wartośći 1000,00 zł i 15 wyróżnień – każda o wartości 600,00 zł.

  Zgłoszenia można dokonywać poprzez przesłanie zeskanowanych formularzy i załączników na adres mailowy zarzad@razemdlaradomki.pl, lub składając osobiście do Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” mieszczącego się przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie (26-652 Zakrzew). Termin zgłaszania ofert mija w dniu 5 grudnia 2023 r.

  Regulamin konkursu: Regulamin_konkursu

  Formularz konkursu: Formularz_zgloszenia

   Zapraszamy do udziału!

   

  Skip to content