Przejdź do treści

LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków : Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  LGD Razem dla Radomki ogłasza nabór wniosków : Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego.

  Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 18.11.2022 r. do dnia 02.12.2022 r. do godz. 15.00

  Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tyś zł. (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.)

  Zakres tematyczny: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego(zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 tekst jednolity );

  Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 85 861,34 euro = 343 445,36 zł. (limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR został przeliczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR). Limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

  Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na płyty CD) należy złożyć do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” Janiszew, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę upoważnioną do przyjęcia wniosku. O terminie złożenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

  Przypominamy również, że w dniu 18 listopada 2022 r. upływa termin zgłoszenia fiszek projektu, za które mogą otrzymać Państwo dodatkowe punkty przy ogólnej ocenie projektu. Termin składania kompletnej dokumentacji wniosku mija w dniu 2 grudnia 2022  r. Szczegółowe informacje nt. prowadzonych naborów mogą Państwo uzyskać w Biurze LGD „Razem dla Radomki”, mieszczącym się w Janiszewie (gm. Zakrzew) przy ul. Zielonej 127 oraz pod nr telefonów 48 38 58 996 oraz 572 361 068. Zgłaszane projekty winne być realizowane przez mieszkańców z obszaru LSR „Razem dla Radomki” tj. na terenie gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

  Szczegółowe informacje:

  Ogłoszenie o naborze (format: *.doc) – Ogłoszenie_nabor_podejmowanie2022 Ogłoszenie_nabor_podejmowanie2022

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Lokalnych (format: *.doc, wersja edytowalna) –zalacznik_nr1_kryterialokalne

  Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Lokalnych (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – zalacznik_nr1_kryterialokalne

  Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Strategicznych (format: *.doc, wersja edytowalna) – zalacznik_nr2_kryteriastrategiczne

  Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Strategicznych (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – zalacznik_nr2_kryteriastrategiczne

  Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze: Fiszka Projektu (format: *.doc, wersja edytowalna) – zalaczniknr3_fiszkaprojektu

  Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze: Fiszka Projektu (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – zalaczniknr3_fiszkaprojektu

  Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze: Planowane wskaźniki do osiągnięcia w ramach realizowanej operacji (format: *.doc) – Zalaczniknr4_wskazniki

  OSTATNIE AKTUALNOŚCI

  gmina jedlińsk

  Gmina Jedlińsk

  gmina przysuchaGmina Przysuchagmina przytykGmina Przytykgmina wieniawaGmina WieniawaGmina Wolanów gmina zakrzewGmina Zakrzewmazowiecka izba rolniczaMazowiecka Izba Rolnicza Mazowiecki Oddział Doradztwa RolniczegoMazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa RolnegoCentrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej PolskiejZrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej

   

  Skip to content