Przejdź do treści

Aktywna Wieś – Dobre Praktyki

  Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki z końcem 2021 roku opracowało nową publikację, na której opracowanie otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

  W wydawnictwie zawarliśmy informacje o działalności LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 – prezentując m.in. informacje o przekazanych dofinansowaniach w ramach realizowanych naborów wniosków, czy też o naszej aktywności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z różnych konkursów na ponad 40 dodatkowych projektów.

  Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” skutecznie realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej działania dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na których wdrażanie otrzymała ponad 15 milionów złotych. Dodatkowo pozyskało blisko 1,5 mln złotych na realizację dodatkowych 40 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

  W publikacji przedstawiamy informacje o działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczeństwa lokalnego, prezentując wybrane projekty w zakresie dofinansowań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; wsparcia na rzecz rozwoju istniejących firm i premii na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparciu na rzecz projektów grantowych.

  Publikacja opracowana w ramach zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok.

  Publikacja w wersji on-line jest dostępna pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/aktywna-wies-dobre-praktyki a>

  Publikaca wersji *.pdf dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/dok/dobrepraktyki.pdf

  Skip to content