Przejdź do treści

Prezentujemy film promujący gminę Przytyk – dofinansowany w ramach start-upów na inicjatywy turystyczne.

    Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu promującego Gminę Przytyk, którego produkcja została dofinansowana przez LGD Razem dla Radomki w ramach dofinansowanych start-upów na inicjatywy turystyczne i kulturalne – wybrane do realizacji w ramach projektu współpracy Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną.

    Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

    Film dostępny jest pod adresem:

    gmina jedlińskGmina Jedlińsk gmina przysuchaGmina Przysucha gmina przytykGmina Przytyk gmina wieniawaGmina Wieniawa Gmina Wolanów  gmina zakrzewGmina Zakrzew mazowiecka izba rolniczaMazowiecka Izba Rolnicza  Mazowiecki Oddział Doradztwa RolniczegoMazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego  Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa RolnegoCentrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego  Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej PolskiejZrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej

    Skip to content