Przejdź do treści

Start-upy na inicjatywy lokalne

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne.”

  Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 16.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 do godziny 15.00.

  Wysokość wsparcia: wartość grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł, oraz nie wyższa niż 8 000,00 zł.

  Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 100 000,00 zł

  Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych wyznaczona w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych (jednakże suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt), oraz do poziomu 95 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

   Czytaj więcej.

  Skip to content