dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

produkt tradycyjny

Przygotowania do uprawy papryki

Przygotowanie pomieszczenia uprawnego

Podstawowym zabiegiem sanitarnym jest zniszczenie członków patogenicznych, najlepiej już po zakończeniu poprzedniego sezonu. Przed usunięciem resztek roślin wykonuje się dezynfekcję poprzez spalanie siark. Siarkę rozłożoną na metalowych podstawach zapala się począwszy od najdalszego końca projektu. Na dezynfekcję tunelu o powierzchni 210 m2 potrzeba ok 3 kg siarki. Zabieg jest najskuteczniejsz w temperaturze 15-30oC. Po upływie minimum 24 godzin obiekt należy wywietrzyć, a wszystkie resztki roslinne i zużyte materiału usunąć i spalic lub skompostować. Przed rozpoczęciem uprawy nalezy odkazić podloże. Można to zrobić metodą termiczną poprzez parowanie gruntu. Temperatura podłoża w czasie parowanie gruntu.

Przygotowanie gleby do sadzenia

Glłożony eba pod uprawę papryki musi być dobrze przygotowana. W celu szybkiego wzgobacenia warstwy ornej w substancję organiczną stosuje sie rozłożony obornik lub kompost. Nawozy mineralne stosuje się w zależności od odczynu gleby i jej zasobności okresonej w czasie analizy gleby. Ich rodzaj i termin. Ich rodzaj i termin stosowania zależy od terminu rozpoczęcia uprawy. Wszystkie stosowane nawozy trzeba wymieszac z glebą wykonując jednak jak najmniej zabiegów. Co roku, na jesieni stosuje sie orkę lub kultywowanie na głebokość ok30 cm co 4-5 lat głeboszowanie (aby zlikwidować tzw. „podeszwę płużną „). Przed sadzeniem glebę należy zabronować. Na dzień lub dwa przed sadzeniem glebę należy obficie nawodnić.

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

PRZEPISY KULINARNE

papryka z miodem
ogórki konserwowe z papryą
papryka z cebulą i burakiem
dzem z czerwoenj papryki