produkt tradycyjny

Kto może ubiegać się o rejestrację produktu tradycyjnego w UE?

Kto może ubiegać się o rejestrację produktu tradycyjnego w UE?

O rejestrację produktu tradycyjnego lub regionalnego występuje grupa producentów, a nie pojedynczy producent.

Wynika to z faktu, iż produkt tradycyjny lub regionalny kształtuje się w ciągu długiego czasu, w wyniku oddziaływania wielu czynników naturalnych, kulturowych- dlatego stanowi dobro wspólne całego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta. Dlatego warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest jego złożenie przez grupę producencką

Grupa – to każda grupa producentów, lub przetwórców, niezależnie od jej formy prawnej lub składu, której działalność związana jest z tym samym produktem rolnym lub środkiem spożywczym. Grupa producentów jest konieczna dla rejestracji produktu, ale też jej sprawne funkcjonowanie i zaangażowanie producentów w działania grupowe może im przynieść znaczne korzyści.

Do obowiązków grupy oprócz przygotowania i złożenia wniosku należy:

  • Wypracowanie obowiązujących jej członków zasad
  • Wypracowanie specyfikacji produktu
  • Ustalenie reguł i częstotliwości kontroli oraz mechanizmów samokontroli
  • Wybór jednostki certyfikującej

W niektórych przypadkach (np. dla rejestracji produktu znanego pochodzenia) osoba fizyczna lub prawna może być traktowana jako grupa, z uwagi na spełnienie 2 następujących warunków:

  • Osoba ta jest jedynym producentem na danym obszarze geograficznym
  • Wyznaczony obszar geograficzny posiada charakterystykę odróżniającą go w zauważalny sposób od obszarów sąsiednich, lub charakterystyka danego produktu odróżnia go od produktów wytwarzanych .

FORMY PRAWNE GRUP PRODUCENTÓW

Osobowość prawnaPodstawa PrawnaCel OrganizacjiTeren działaniaLiczba członków założycieliCzłonkowie organizacjiForma finansowania
ZrzeszenieUst. z dn. 08.10.82, O społeczno-zawodowych organizacjach rolnikówspołeczny, ale również gospodarczy (kółka rolnicze)terytorium RPco najmniej 10 osób fizycznych, z których co najmniej 8 prowadzi rolne gospodarstwo jako właściciel, posiadacz bądź użytkownikosoby fizyczneskładki członkowskie
StowarzyszenieUst. z dn. 07.04.89 Prawo o stowarzyszeniachspołecznybez ograniczeńco najmniej 15 osób fizycznychosoby fizyczne, osoby prawne – tylko jako członkowie wspierający.składki członkowskie
Izba gospodarczaUst. z dn. 30.05.89 O izbach gospodarczychspołeczny, gospodarczyterytorium RPco najmniej 100 podmiotów gospodarczychpodmioty gospodarczeskładki członkowskie
SpółdzielniaUst. z dn. 16.09.82 Prawo spółdzielczeminimalizacja kosztów oraz możliwość realizacji dodatkowych celów społecznych, zapisanych w statuciebez ograniczeńco najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, w przypadku spółdzielni produkcji rolniczej 5 osób fizycznychoosoby fizyczne i prawne, na równych prawachudział
Spółka z.o.o,Ust. z dn. 15.09.00 Kodeks spółek handlowychdowolnybez ograniczeń1 i więcej osób fizycznych lub prawnychosoby fizyczne i prawne na równych prawachudział
Spółka akcyjnaUst. z dn. 15.09.00 Kodeks spółek handlowychbez ograniczeń1 i więcej osób fizycznych lub prawnychosoby fizyczne i prawne, na równych prawachakcje

Mamy nadzieję, że wśród miłośników fotografii znajdą się również pasjonaci kuchni mazowieckiej, którzy potraktują konkurs jako zabawę smakiem, światłem i kompozycją. Celem konkursu jest bowiem upowszechnienie mody na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen smakołyków kuchni mazowieckiej, kolorów i struktur.  

Kategorie w których możecie nadsyłać zdjęcia:

Swoje pomysły wraz z wypełnionym formularzem konkursu nadsyłajcie mailowo na adres fotografiakulinarna@mazovia.pl

Szczegółowe informacje – pod numerem telefonu 22 59 79 146

Nabór do Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej wydłużony do 30 września 2020 r.

Nabór do Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej wydłużony do 30 września 2020 r.

Mamy nadzieję, że wśród miłośników fotografii znajdą się również pasjonaci kuchni mazowieckiej, którzy potraktują konkurs jako zabawę smakiem, światłem i kompozycją. Celem konkursu jest bowiem upowszechnienie mody na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen smakołyków kuchni mazowieckiej, kolorów i struktur.

Polski EBazarek

Polski EBazarek

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów – pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Dzień Ostrej Papryczki Chilli

Dzień Ostrej Papryczki Chilli

Do Europy ostre papryczki przywiózł Krzysztof Kolumb. To właśnie jemu przypisuje się nadanie roślinie nazwy – papryka. Dziś bez ostrych papryczek nie wyobrażamy sobie wielu dań. Chili uważana jest także za afrodyzjak, z względu na zawartość kapsaicyny, odpowiedzialnej za rozszerzanie się naczyń krwionośnych.

Ważny komunikat

Ważny komunikat

W związku z wymogami Komisji Europejskiej dotyczącymi największego, dopuszczalnego poziomu pozostałości Środków Ochrony Roślin (ŚOR) w produktach rolniczych, a także ciągłym redukowaniem substancji dopuszczonych do ochrony, należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie się do ww wymagań.

Start-upy na inicjatywy lokalne

Start-upy na inicjatywy lokalne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektu grantowego pn. „Start-upy na inicjatywy lokalne.”

PRZEPISY KULINARNE

papryka z miodem
ogórki konserwowe z papryą
papryka z cebulą i burakiem
dzem z czerwoenj papryki
Wielkość czcionki
Wersja kontastowa