dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

produkt tradycyjny

Jakie produkty można rejestrować?

Jakie produkty można rejestrować?

Produkty, które podlegają rejestracji jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS) lub Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) czy Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) wymienione są w następujących dokumentach:

 • podstawowym dokumentem jest Załącznik I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (DZ.Urz. WE C 235 z 24 grudnia 2002 r.)
 • pozostałe produkty, które mogą zostać zarejestrowane jako GTS wymienione są w Załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) 509/2006
 • pozostałe produkty, które mogą zostać zarejestrowane jako ChNP lub ChOG wymienione są w Załącznikach I i II do Rozporządzenia Rady (WE) 510/2006

LISTA PRODUKTÓW KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZAREJESTROWANE JAKO GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ (GTS)

Rozporządzenia Rady nr 509/2006/EWG oraz 510/2006/EWG dotyczą produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, które przeznaczone są do spożycia przez ludzi, oraz produktów wymienionych w załącznikach do rozporządzeń.

Produkty wymienione w Załączniku I do Traktatu można podzielić na następujące kategorie:

 • Świeże mięso i podroby jadalne
 • Przetwory mięsne (gotowane, peklowane, wędzone itp.)
 • Sery
 • Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczarskie, z wyjątkiem masła)
 • Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oliwa itp.)
 • Owoce, warzywa i zboża świeże lub ich przetwory
 • Świeże ryby, mięczaki, skorupiaki i produkty z nich otrzymane

Inne produkty wymienione w załączniku I – przeznaczone są do spożycia przez ludzi (przyprawy itp.). Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 509/2006 jako Gwarantowane Tardycyjne Specjalności mogą zostać zarejestrowane również nazwy produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, czyli:

 • Piwo
 • Czekolada oraz inne preparaty żywnościowe zawierające kakao
 • Wyroby cukiernicze, chleb, ciasta, ciastka, herbatniki oraz inne wyroby piekarnicze
 • Makaron gotowany lub nie, nadziewany lub nie
 • Dania podgotowane
 • Gotowe sosy/przyprawy
 • Zupy i buliony
 • Napoje z ekstraktów roślinnych
 • Lody (na mleku) oraz lody (na wodzie).

LISTA PRODUKTÓW KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZAREJESTROWANE JAKO CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA (ChNP) oraz CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE (ChOG)

Rozporządzenia Rady nr 510/2006 i 509/2006 dotyczą produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, które przeznaczone są do spożycia przez ludzi, oraz środków spożywczych wymienionych w załącznikach do ww. rozporządzeń.

Produkty wymienione w Załączniku I do Traktatu można podzielić na następujące kategorie:

 • Świeże mięso i podroby jadalne;
 • Przetwory mięsne (gotowane, peklowane, wędzone itp.);
 • Sery;
 • Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczarskie, z wyjątkiem masła);
 • Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oliwa itp.);
 • Owoce, warzywa i zboża świeże lub ich przetwory;
 • Świeże ryby, mięczaki, skorupiaki i produkty z nich otrzymane;
 • Inne produkty wymienione w załączniku I –  przeznaczone do spożycia przez ludzi (przyprawy itp.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 510/2006 jako Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Chroniona Nazwa Pochodzenia mogą zostać zarejestrowane również nazwy produktów wymienionych w załącznikach do rozporządzenia, czyli: Środki spożywcze wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady nr 510/2006:

 • Piwo
 • Napoje z ekstraktów roślinnych,
 • Chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby cukiernicze,
 • Naturalne żele i żywice,
 • Musztarda,
 • Makarony,
 • Sól.

Produkty rolne wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady nr 510/2006:

 • Siano,
 • Olejki eteryczne,
 • Korek,
 • Koszenila (surowiec pochodzenia zwierzęcego),
 • Kwiaty i rośliny ozdobne,
 • Wełna,
 • Wiklina,
 • Len międlony,
 • Bawełna.

Aktualnie 34 polskie produkty zostały zarejestrowane w Komisji Europejskiej: 9 GTS, 9 ChNP i 16 ChOG. Rejestracja w poszczególnych latach: 2007 – 1 produkt, 2008 – 7 produktów, 2009 – 7 produktów, 2010 – 8 produktów, 2011 – 8 produktów, 2012 -2 produkty

PRZEPISY KULINARNE

papryka z miodem
ogórki konserwowe z papryą
papryka z cebulą i burakiem
dzem z czerwoenj papryki