dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

produkt tradycyjny

UWAGA UWAGA!!!

W związku z wymogami Komisji Europejskiej dotyczącymi największego, dopuszczalnego poziomu pozostałości Środków Ochrony Roślin (ŚOR) w produktach rolniczych, a także ciągłym redukowaniem substancji dopuszczonych do ochrony, należy zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie się do ww wymagań. Nie dostosowanie się może wywołać dające się przewidzieć skutkidla naszego rynku np. wycofanie produktów, czy utylizacja skażonych warzyw. W związku z tym punkty skupu zostały zobligowane do:

  • wymiany informacji o producentach, u których w produktach zostały wykryte niedozwolone środki i przekroczenia tzw. czarna lista gospodarstw z przekroczeniami.
  • przekazywaniu informacji o producentach, u których wykryto przekroczenia do wszystkich giełd rolnych funkcjonujących na terenie Polski.
  • przekazywaniu informacji do PIORiN
  • punkty skupu nie będą płaciły za skażony towar,
  • upublicznienia poprzez media społecznościowe danych gospodarstw, w których wykryto przekroczenia.

Również, wobec skupów przyjmujących taki towar będą podejmowane podobne kroki gdyż działają na szkodę regionu.

Zarząd Zrzeszenia PPRP

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

PRZEPISY KULINARNE

papryka z miodem
ogórki konserwowe z papryą
papryka z cebulą i burakiem
dzem z czerwoenj papryki